VÅRA DAGHEM

I Malmö speglar vår verksamhet stadens mångkulturella profil, och våra daghem finns spridda över olika delar av staden. 

Alla våra dagbarnvårdare använder svenska som arbetsspråk i verksamheten. Många av våra anställda behärskar dessutom flera andra språk än svenska, något som kan vara en stor tillgång för tvåspråkiga barn. För en del barn handlar det om att få möjligheten att använda och utveckla sitt modersmål och för andra barn blir modersmålet en bro till det svenska språket.

Våra dagbarnvårdare går HLR-utbildning i samband med att de börjar hos oss, därefter vartannat år.

I alla daghem finns plats avsatt till verksamhetens material och aktiviteter, och till barnens lek och rörelsebehov. Materialet delas upp i olika teman som tex plats för rollspelslek med utklädningskläder, kök, dockor med tillbehör, plats för bygg- och konstruktionslek med tågbana, klossar, kaplastavar, och plats för pyssel med material till det, osv. Ofta används en öppnare yta i vardagsrummet till samling, rörelselekar och andra aktiviteter som kräver lite mer utrymme. Köket används för måltider men även för skapande, pyssel och spel och annat. 

Under gemensamma veckoträffar besöker verksamheterna ofta Stadsbiblioteket, Malmö muséer, Folkets park och stadens temalekplatser. Minst en gång per termin tar vi del av utbudet på Barnens scen.

Filuren

Filuren

Nära mobilia i Malmö har vi vår lokal, Filuren. Lokalen är en gammal förskolelokal och är bra planerad för barns utveckling och lärande.  Här arbetar sju dagbarnvårdare  tillsammans med sina barngrupper. 

Filuren är en rymlig och fräsch lokal på 340 kvm med väldigt mycket dagsljus. Filuren är uppdelad i två avdelningar som heter Lillfiluren och Fantasifiluren. 

På Filuren finns det en stor atelje för skapande, sagohörna för språkutveckling. Det finns klätterväggar och andra material för barns fysiska och motoriska utveckling.

Dessa rummen är till för alla barnen i verksamheten under dagen.

Lillfiluren består av två stora rum. Där finns leksaker som är anpassade, lämpade för barn med åldrar 1-3. På Fantasifiluren finns det rum mer anpassade för de äldre barnen, 

Filuren ligger i ett bostadsområde med både lägenheter och villor. I närområdet finns det både parker och lekplatser för barnen att leka i dagligen.

Jnour på filuren

1.Vilka aktiviteter tycker du är roligast att göra med barnen?

Jag tycker om aktiviteter utomhus. Utomhus erbjuder lek på större yta och med olika material som sand, snö, blommor, vatten m.m. Det inspirerar barnen till att ställa frågor om naturvetenskap. Som pedagog tycker jag om att ge mig hän och delta i barnens lekar. Frisk luft ger piggare och friskare barn och personal. 

  1. Vad gör du helst med barnen på samlingen?

På samlingen brukar vi sjunga, prata om vilken dag det är. Om vi har samling även på eftermiddagen pratar vi om vad de har upplevt när vi var ute. Vad var speciellt med dagens utevistelse? Vi brukar prata om vad vi kommer att göra eller vilka planer har vi till dagen och uppmuntrar alla barn att vara delaktiga i samlingen. 

  1. Hur jobbar du med språkutveckling för barn med ett annat modersmål än svenska?

Jag tycker om att läsa sagor och samtala om texten, ställa öppnar frågor och sedan se om de har förstått. Jag använder teckenspråk och jag använder uttrycksformer som t.ex. bild, rörelse och sång.

Joanna på Filuren

Joanna, varför har du valt att arbeta som dagbarnvårdare?

Jag gillar att jobba med barn och att se till varje barns behov. Det bästa med jobbet är att du kan göra en stor förändring, att lyfta upp barnets olika intressen och stärka deras personlighet. 

Hur jobbar du med barns inflytande och demokrati?

Jag ger barnen möjlighet att vara de individer de vill vara, samt att jag ger dem möjlighet att välja, och vara delaktiga i olika situationer under verksamheten. Det är viktigt att barnen vet om sina rättigheter som de har enligt Barnkonventionen. 

Om det uppstår en konflikt, tex ett barn tar en leksak från någon, hur hanterar du det?

Jag försöker förstå vad som hänt, låter alla få berätta sin upplevelse. Jag försöker klargöra hur situationen uppstod och visar sen hur de kan lösa det på ett annat sätt. Hjälper barnen att förstå hur det andra barnet kände och upplevde.

 

Fenid på filuren

Fenid, vad är det bästa med att jobba som dagbarnvårdare?

Det är att lära mig genom barnens ögon, att få se världen runt dem och hur de uppfattar den. Att förstå hur barn relaterar till sin omgivning, att förstå deras känslor och hjälpa dem att känna sig trygga.

Varför tycker du att Barnkonventionen är viktig i arbetet med barnen?

Jag tycker att det är viktigt att känna till och garantera barnens rättigheter, det är ryggraden i det arbete vi gör. När vi arbetar med barn om deras rättigheter, förstår de hur värdefulla de är och deras självkänsla stärks. De lär sig att inte skada andra och att andra inte får skada dem.

Vad tycker du är viktigast under inskolningen?

Att få förtroende från både barnen och föräldrarna. Att barnen känner sig trygga fysiskt och känslomässigt och att det uppstår en närhet och anknytning med deras dagmamma.

Hur tröstar du ett barn som är ledset?

Jag kramar dem och klappar dem, om de vill ha fysisk kontakt. Jag sätter mig på deras nivå, de kan sitta hos mig, jag sjunger en särskild sång på mitt modersmål som alla barnen nu känner till. Sen frågar jag om de vill att kompisarna ska komma och trösta.Maha på Filuren

Maha, varför har du valt att arbeta som dagbarnvårdare?

Barnen är samhällets kärna. Genom att hjälpa barnen att utvecklas fysiskt och psykiskt på rätt spår så skapar vi ett hälsosamt samhälle. Barnen glädjer mig med deras oskuldsfulla sätt att uttrycka sig och med deras sug att lära sig allt. Arbetet ger mig möjligheten att dela barnens upplevelser.

Hur arbetar du med matematik?

Matematiken är ett kärnämne och jag anser att matematiken är lika viktigt som språket. Barnen bör få möjlighet att utveckla sin förmåga att känna igen mönster och räkna på olika sätt redan från tidig ålder. Vi jobbar dagligen med matematik genom lek. Vi använder tex Lego, Duplo, kulram. 

Hur arbetar du med Barnkonventionen? 

Barnkonventionen och Läroplanen är enade i sin syn på barnens rättigheter och att en jämlik utveckling för alla barn ska möjliggöras. Vi läser boken Alla barns rätt för att berätta för barnen om deras rättigheter. Vi använder Kompisböckerna för att ge barnen förståelse på deras nivå om de olika delarna i Barnkonventionen.

Blomman

Gönul på Rosengård Bennets väg

Blomman ligger i en fyra på Bennets väg. På innergården finns en lekplats och i närområdet finns många lekplatser, Rosengårdsiblioteket, öppen förskola och temalekplats.

Annelundsparken, Gröningen, Rosengårds botaniska trädgård och andra grönområden finns på gångavstånd. 

Gönul bor med sin man och två av deras barn, varav den yngsta ingår i barngruppen. Hon är barnskötare med utbildning från Norge och har jobbat fyra år på förskola i Norge och Sverige. Hon har utbildning i konflikthantering och talar även norska, turkiska och kurdiska. Gönul jobbar som dagmamma sedan 2020. 

Fyra frågor till Gönul

Gönul, beskriv verksamheten på Blomman?

Blomman är en trevlig hemmiljö med bra pedagogisk verksamhet. Här trivs jag själv bäst och mitt mål är att alla barn som kommer till mig ska trivas lika bra som jag. 

Varför har du valt att jobba som  dagbarnvårdare?

Barn växer så snabbt och det ger mig glädje att följa deras utveckling och bidra deras framtid med mina kompetens som pedagog. Eftersom jag har utbildning och erfarenhet inom barnomsorg, så jag valde att starta daghem och på så sätt få möjligheten att ge en trygg plats och en pedagogisk miljö till andra barn samtidigt som jag erbjuder det till mitt eget barn.

Vad tycker du är viktigast under inskolningen?

Att både barn och vårdnadshavare känner trygga och vi bygger en bra relation mellan oss från redan första dagen. Att vi har en bra kommunikation, så att vårdnadshavare får lära känna mig, och jag får lära känna deras barn.

Hur jobbar du med språkutveckling för barn med ett annat modersmål än svenska?

Prata, prata, prata! Vi pratar mycket så att barnet hela tiden hör det nya språket. Vi sätter ord på det vi ser runt om oss och det vi gör och jag ställer öppna frågor till barnet. Att läsa ofta och mycket är viktigt för språkutvecklingen hos alla barn. Jag läser för barnen och vi sätter tillsammans ord på det vi ser i böckerna.

Stjärnan

Farzana i Almvik

Stjärnan ligger i Almvik i ett radhus på två våningar med en liten insynsskyddad trädgård. I närområdet finns många lekplatser, trafikfria miljöer och grönområden.

Rymdlekplatsen, Lindängsbiblioteket och Almviks 4 H-gård finns på gångavstånd. 

Farzana bor med sin man och tre barn, som är i skolåldern. Farzana är utbildad barnskötare och har tidigare arbetat på förskolor i Malmö stad. Hon har även arbetat som familjehem åt ungdomar. Hon har jobbat som dagbarnvårdare sedan 2020. Farzana talar även pashto, samt urdu och dari.

Fyra frågor till Farzana

Farzana, beskriv verksamheten på Stjärnan?

Hos mig får barnen en trygg omsorg och pedagogisk miljö som ger dem förutsättningar för inlärningen under hela livet. I min verksamhet är barns bästa det viktigaste. Barns rättigheter, trygghet, delaktighet och inflytande. Dessutom barns utveckling och lärande genom leken.

Varför har du valt att bli dagmamma? 

För att som dagmamma får jag en nära relation till barn och föräldrar, vilket är väldigt viktigt för mig. Jag tycker om att arbeta hemma och planera min dag själv enligt vad som passar mig och min barngrupp. Jag behöver inte följa en planering som någon annan gjort. Till exempel kan jag vara utomhus flera timmar per dag. Jag arbetar med vår framtid – barnen – och ger dem en mjuk och lugn start i livet. Det gör mig glad när jag får se glädjen hos ett barn som utvecklar sina förmågor.

Vad tycker du är viktigast under inskolningen? 

Inskolningen ska ge både barn och föräldrar en bra start in i den nya miljön. Under inskolningen är det viktigt att barn blir trygga i den nya miljön och känner sig trygga utan sina föräldrar. Barn knyter sig an till mig och till sina nya kompisar. Dessutom är det viktigt att föräldrar känner sig trygga när de lämnar sitt barn till mig.

Hur ser samlingen ut hos dig?

Efter frukosten när alla barn har kommit har vi samling. Ett barn får räkna alla andra barn och säger deras namn för att ta reda på hur många vi är och om någon fattas idag. Det är både matematik och integration. Efter det förklarar jag dagens rutiner med bildstöd. Sen gör vi någon aktivitet som jag har planerat, det kan vara tex. läsa, sjunga, spela instrument, rörelse eller språkpåse. I sista delen uttrycker sig barnen sig fritt och ställer frågor eller jag ställer frågor och de svarar fritt.