VÅRA DAGHEM

I Malmö speglar vår verksamhet stadens mångkulturella profil, och våra daghem finns spridda över olika delar av staden. 

Alla våra dagbarnvårdare använder svenska som arbetsspråk i verksamheten. Många av våra anställda behärskar dessutom flera andra språk än svenska, något som kan vara en stor tillgång för tvåspråkiga barn.

 För en del barn handlar det om att få möjligheten att använda och utveckla sitt modersmål och för andra barn blir modersmålet en bro till det svenska språket.

Fjärilen

Rima på Östra Sorgenfri

Fjärilens verksamhet finns hos Rima i en fyra på Östra Sorgenfri, med lekrum, sagohörna, plats för pyssel och skapande verksamhet, samt vardagsrummet som används bland annat till rörelse. 

Det finns många mindre lekplatser i närheten och även större grönområden på promenadavstånd. Barngruppen besöker ofta Rörelselekplatsen (Annelundsparken), Gröningen, Folkets park, Stadsbiblioteket och Sesam öppna förskola.  

Rima bor tillsammans med sin man och tre barn i skolåldern. Hon har jobbat som dagmamma sedan 2014. Hon är utbildad IT-tekniker i hemlandet Algeriet, och har i Sverige studerat på barnskötarutbildningen. Hon är även utbildad inom COPE och som föräldramentor av Ibn rushd studieförbund. Rima talar även arabiska och franska.

 

Fem frågor

Rima, beskriv verksamheten på Fjärilen?

På Fjärilen känner sig alla barn välkomna. Jag gillar mitt jobb, att följa och utveckla barnens intressen, och befinna sig mitt i deras fantasi. Varje barn har en gåva och en talang i sig och jag är stolt över att få upptäcka och gå vidare med den in i framtiden.

Hur jobbar du med matematik?

Matematik är en del av livet, vi jobbar med matte medan vi delar frukt och räknar antal fruktbitar, promenerar ute och räknar antal röda bilar eller lampor eller stora träd. Jag har en Femårsbok som de stora barnen jobbar med varannan dag. Vi spelar spel och använder material som vi har hemma.

Hur hjälper du barnen att lösa konflikter?

Jag hjälper barnen att lösa konflikten när jag först lyssnar på dem och sen förklarar för dem genom att använda bilder, saga eller teater med handdockor. Barnen kan själva ge förslag på hur kan vi lösa konflikten medan jag använder handdockor och spelar upp deras förslag i en teater.

Vad har du för rutiner när du rör dig med barnen i trafiken?

När vi går ut med barnen brukar jag påminna dem om reglerna. Jag säger till exempel att de ska lyssna på mig, att små barn sitter i vagnen och stora barnen håller i vagnen, att vänster- -höger och vänster igen, när vi går över vägen, och att man ska respektera trafikljusen och  man stanna när den röda gubben lyser och vänta tills den gröna gubben lyser.

Regnbågen

Jamila på Rosengård Cronmans väg

Regnbågen ligger på Rosengård hos Jamila, i en fyra varav tre rum disponeras av verksamheten. Barnen har ett dockrum, och ett rum till andra leksaker såsom lego, klossar, tågbana och bondgårdar

Två avlånga hallar används mycket av barnen för lek. Köksbordet används för målning och pussel. Samling sker i vardagsrummet, och barnen kan även ta leksaker dit och leka om de vill.

Det finns god tillgång till en trygg och säker utemiljö, med tre fina lekplatser och en stor fotbollsplan i närheten. Barngruppen besöker Rosengårdsbiblioteket minst en gång i veckan, där de får vara med och välja de böcker som lånas hem.

Jamila bor tillsammans med sin man och tre barn, varav två deltar i barngruppen. Hon har tidigare praktiserat på olika förskolor, i förskoleklass och inom pedagogisk omsorg. Hon uppskattar möjligheten att gå på föreläsningar och interna utbildningar för att utveckla sin kompetens och förståelse för arbetet med barnen. Jamila har arbetat som dagbarnvårdare sedan 2015. Hon talar även arabiska.

Fem frågor

Jamila, beskriv verksamheten på Regnbågen?

Alla är välkomna hos oss oavsett kön, etnicitet eller religion. Jag jobbar väldigt mycket med att varje barn ska synas och vara med och bestämma. Något som jag tycker är viktigt att barnen vänjer sig vid en större barngrupp, och därför är vi ofta på olika öppna förskolor. Det gör barnen bättre förberedda inför att börja skolan.

Varför har du valt att jobba som dagbarnvårdare?

Jag brinner för att jobba med barn, tycker att det är väldigt intressant. Det är ett lärorikt jobb där lär man sig något nytt varje dag. Det bästa med att jobba som dagbarnvårdare är nog att se barnen glada och trygga, och att se hur mycket man kan få dem att utvecklas både som individ och i grupp.

Hur jobbar du med barns inflytande och demokrati?

Alla får vara med och bestämma, jag ser till att alla barn i gruppen väljer och bestämmer till exempel vilka lekar vi ska leka, spel vi ska spela, böcker som ska läsas eller platser vi ska besöka. Jag ställer även frågor som Vad gjorde du igår? till varje barn för att vänja dem att ta plats och våga uttrycka sig.

Hur hjälper du barnen att lösa konflikter?

Vi pratar så mycket det går, sedan kan jag också hitta på en saga om konflikten och lösa den i sagan.

Solen

Iman på Rosengård Bennets väg

Solens verksamhet finns hos Iman på Rosengård, i en fyra med inglasad balkong. I lekrummet har barnen leksaker och material, vardagsrummet används för rörelse, sång, lek, film, samt lego. 

Matplatsen nyttjas som ateljé och för experiment, och barnen vilar i separat rum. Även balkongen används vid tillåtande väder till sagostund, lunch och lek.

Barngruppen besöker närliggande lekplatser och parker, Rosengårdsbiblioteket, Sesam öppen förskola och Rosengårds botaniska trädgård. Andra återkommande utflykter är Folkets park, Rörelselekplatsen (Annelundsparken) och Sagolekplatsen, Stadsbiblioteket och Tekniska museet.

Iman bor tillsammans med sin man och fyra barn, varav det yngsta ingår i barngruppen. Hon har arbetat som dagmamma sedan 2013. Hon har en examen i arabiska och islamiska studier från Syrien, och har i Sverige arbetat som modersmålslärare på fritids under många år. Hon har även varit volontär i barn och ungdomsverksamhet hos Scouterna och är utbildad inom COPE och som föräldramentor. Iman talar även arabiska.  

Fem frågor

Iman, beskriv verksamheten på Solen?

Solen är en rolig, spännande och lärorik verksamhet där vi har fokus på barnets utveckling, trygghet och trivsel.

Varför har du valt att jobba som dagbarnvårdare?

Mina egna barns behov och intressen, plus mitt missnöje med förskolornas verksamhet inspirerade mig att börja tänka på att starta en annorlunda verksamhet för barnen, med utgångspunkt i barnens behov och identitet, och dessutom att sätta varje barn i fokus. Med tiden så har jag utvecklats i mitt arbete och erfarenheten har gett mig ännu mer inspiration och vilja att fortsätta inom yrket.

Vilka aktiviteter tycker du är roligast att göra med barnen?

Att pyssla med barnen är en av de roligaste aktiviteterna, eftersom det hjälper barnen att tänka på olika sätt för att hitta lösningar. Sedan kommer bakning eftersom barnen tycker att det jätteroligt och att de gör något som vuxna gör, vilket påminner dem om deras mammor och de berättar om hur de hjälper till hemma. Att vara ute med barnen är också roligt eftersom barnen får motion och de tycker om att vara ute i det fria.

Hur jobbar du med matematik?

Matte är inte bara siffror. Matematik finns i allt omkring oss. Vi jobbar med matte under samlingar, när vi promenerar ute och räknar duvor eller jämför trädens höjd, när vi kopplar  ihop saker som är liknande, eller att sortera efter färg. Vilken ska bort och vilka som hör ihop av apelsin, äpple och lastbil? Att göra ett pärlhalsband med gul, röd, grön och sedan gul, röd, grön igen. Det är också matematik.

Hur jobbar du med språkutveckling för barn med ett annat modersmål än svenska?

Alla mina barn har ett annat modersmål än svenska och jag jobbar språkmedvetet med dem. Mitt mål är att barnen ska utvecklas i båda språken och därför jobbar jag parallellt med dem. 

Forskning säger att ett utvecklat modersmål hjälper att lära och utveckla andra språk hos barnen. Läsningen sker både på modersmålet och svenska och genom att diskutera innehållet och nya begrepp på båda språken utvecklar vi barnens språk. Ofta låter jag barnen presentera bokens händelser i ett rollspel. 

När vi är ute och leker eller promenerar så pekar barnen på olika saker och vi nämner vad de heter, hur, när, varför man använder olika saker, och vi pratar om det.

Ugglan

Noha på Rosengård Bennets väg

Ugglan ligger på Rosengård, hos Noha i en fyra med ett lekrum för barnen. I lekrummet finns olika material som främjar barnens lärande, till exempel lekkök, klossar, dockor, utklädningskläder, instrument och mycket mer. 

Vardagsrummet används till sagostund, samling, film och rörelseaktiviteter. Barnen pysslar i köket, och där finns skapande material, såsom färger, pärlor och kritor.

Det finns en barnvänlig gård framför bostaden, flera lekplatser i närheten samt Rosengårds bibliotek. Barnen brukar även vara bland annat i Folkets Park, Stadsbiblioteket, Rörelselekplatsen och Vattenlekplatsen

Noha bor tillsammans med sin man och tre barn, och det yngsta barnet ingår i barngruppen. Hon har arbetat som dagmamma sedan 2017. Hon har en examen i datavetenskap och arbetat som programmerare i Egypten. I Sverige har hon jobbat volontärt med barn i olika åldrar i mer än fem år, som scoutledare och lärare i arabiska. Noha talar även arabiska.

Fem frågor

Noha, beskriv verksamheten på Ugglan?

Ugglans daghem hjälper och stöttar barnen i deras lärande på ett lekfullt sätt. Jag som pedagog utnyttjar vardagliga situationer för att bidra till barnens lärande, ett lärande med leken som verktyg. Trygghet, utveckling och lärande är i fokus.

Varför har du valt att jobba som dagbarnvårdare?

Att jobba med barn är att lägga grunden för framtiden. Jag tror att det är värdefullt att påverka barnens liv positivt. Det är jätteroligt att bidra till barnens lärande och följa deras utveckling. Jag tycker själv om att spendera min tid med barnen och titta på världen genom deras ögon.

Vad gör du helst med barnen på samlingen?

Vi brukar sjunga, leka och göra olika pedagogiska aktiviteter. Vi har en handdocka med på samlingen som talar arabiska! Barnen tycker mycket om att hälsa på och krama henne varje dag.

Var brukar du gå ut med barnen och vad gör ni där?

Barnen är ute varje dag. Vi brukar leka friluftslekar tillsammans eller leka fritt om vädret är lämpligt. Annars går vi bland annat till Rosengårds Bibliotek, Sesam öppna förskolan eller Malmö Museum. 

Vi träffar andra dagmammor och barngrupper någonstans ute en gång i veckan, och vi besöker varandra ofta för att barnen ska lära känna alla andra dagmammor och barn också.

Humlan

Elin och Fenid på Möllevången

Humlan ligger på Möllevången, i en trea med utsikt över Folkets park. Det finns ett separat lekrum för barnen med leksaker, material, pysselbord och koja. 

Barnen har en egen bokhylla med läshörna i vardagsrummet, som också används till rörelse, sång, lek, film, samt bygge med lego och tågbana. Barngruppen har oftast uteverksamhet i Folkets park, men går även regelbundet till Fiskelekplatsen, Rörelselekplatsen (Annelundsparken) och Sagolekplatsen. Stadsbiblioteket, Tekniska museet och Barnens scen är andra välbesökta platser.

Elin bor med sin sambo och två barn, som är inskrivna i barngruppen. Hon är genusvetare i grunden, och har jobbat med barn och ungdomar i olika sammanhang i Sverige och utomlands. Hon har jobbat som dagbarnvårdare sedan 2016.

Fenid arbetar deltid på Humlan. Hon har en pedagogisk utbildning från sitt hemland Colombia och många års erfarenhet av arbete med barn, ungdomar och pedagogisk verksamhet. Hon har jobbat som barnskötare i Sverige sedan 2017. Fenid talar även spanska.  

Frågor

Elin, beskriv verksamheten på Humlan?

Humlans verksamhet präglas av en positiv barnsyn där barnens trygghet, glädje och goda relationer står i centrum. Vi tror att alla barn alltid vill göra sitt bästa, alltid vill leka och lära sig. Vår uppgift som pedagoger är att guida barnen och stötta dem i lärande, utveckling och samvaro. Vi jobbar mycket med känslor, relationer, konfliktlösning och barns integritet och självbestämmande.

Varför har du valt att jobba som dagbarnvårdare?

Från början för att mitt första barn inte trivdes när han skulle skolas in på förskola, och jag valde då att starta daghem för att själv ordna med omsorg och pedagogisk verksamhet. Jag upptäckte snart att det var ett roligt arbete och jag uppskattar möjligheten att arbeta i mitt hem och spendera mycket tid med mina barn. Det är otroligt givande att arbeta med små barn och följa deras utveckling och lärande, att guida dem och se dem växa och blomma.

Vilken är din favoritbok i barnens bibliotek?

Jag älskar en liten bok som heter Kan du trösta lilla kanin? som bjuder in barnen till att trösta Lilla kanin som ramlat och slagit sig. Boken föreslår olika sätt att trösta och ber barnen att blåsa på såret, stryka över ryggen osv. Både stora och små barn älskar att vara med och trösta kaninen och de får handfasta tips för hur de kan trösta varann när det behövs.

Hur firar ni barnens födelsedagar i din barngrupp?

Vid mellis har vi ett kalas som de andra barnen är med ordnar. Vi dukar fint, blåser ballonger, bjuder på något festligt, kanske pannkakor eller fruktsallad, vi sjunger och hurrar för födelsedagsbarnet och det får blåsa ut sina ljus. Barnet får stå i centrum och det får en liten present. Efteråt blir feststämning med dans och ballonger. Det brukar vara mycket uppskattat av alla barnen.

Fenid, vad är det bästa med att jobba som dagbarnvårdare?

Det är att lära mig genom barnens ögon, att få se världen runt dem och hur de uppfattar den. Att förstå hur barn relaterar till sin omgivning, att förstå deras känslor och hjälpa dem att känna sig trygga.

Varför tycker du att Barnkonventionen är viktig i arbetet med barnen?

Jag tycker att det är viktigt att känna till och garantera barnens rättigheter, det är ryggraden i det arbete vi gör. När vi arbetar med barn om deras rättigheter, förstår de hur värdefulla de är och deras självkänsla stärks. De lär sig att inte skada andra och att andra inte får skada dem.

Vad tycker du är viktigast under inskolningen?

Att få förtroende från både barnen och föräldrarna. Att barnen känner sig trygga fysiskt och känslomässigt och att det uppstår en närhet och anknytning med deras dagmamma.

Hur tröstar du ett barn som är ledset?

Jag kramar dem och klappar dem, om de vill ha fysisk kontakt. Jag sätter mig på deras nivå, de kan sitta hos mig, jag sjunger en särskild sång på mitt modersmål som alla barnen nu känner till. Sen frågar jag om de vill att kompisarna ska komma och trösta.