VÅRA DAGHEM

I Malmö speglar vår verksamhet stadens mångkulturella profil, och våra daghem finns spridda över olika delar av staden. 

Alla våra dagbarnvårdare använder svenska som arbetsspråk i verksamheten. Många av våra anställda behärskar dessutom flera andra språk än svenska, något som kan vara en stor tillgång för tvåspråkiga barn. För en del barn handlar det om att få möjligheten att använda och utveckla sitt modersmål och för andra barn blir modersmålet en bro till det svenska språket.

Våra dagbarnvårdare går HLR-utbildning i samband med att de börjar hos oss, därefter vartannat år.

I alla daghem finns plats avsatt till verksamhetens material och aktiviteter, och till barnens lek och rörelsebehov. Materialet delas upp i olika teman som tex plats för rollspelslek med utklädningskläder, kök, dockor med tillbehör, plats för bygg- och konstruktionslek med tågbana, klossar, kaplastavar, och plats för pyssel med material till det, osv. Ofta används en öppnare yta i vardagsrummet till samling, rörelselekar och andra aktiviteter som kräver lite mer utrymme. Köket används för måltider men även för skapande, pyssel och spel och annat. 

Under gemensamma veckoträffar besöker verksamheterna ofta Stadsbiblioteket, Malmö muséer, Folkets park och stadens temalekplatser. Minst en gång per termin tar vi del av utbudet på Barnens scen.

Fjärilen

Rima på Östra Sorgenfri

Fjärilens verksamhet finns hos Rima i en fyra på Östra Sorgenfri. Det finns många lekplatser i närheten och även större grönområden på promenadavstånd. Barngruppen besöker ofta Rörelselekplatsen (Annelundsparken) och Gröningen.

Rima bor tillsammans med sin man och tre barn i skolåldern. Hon har jobbat som dagmamma sedan 2014. Hon är utbildad IT-tekniker i hemlandet Algeriet, och har i Sverige studerat på barnskötarutbildningen. Hon är även utbildad inom COPE och som föräldramentor av Ibn rushd studieförbund. Rima talar även arabiska och franska.

Fyra frågor till Rima

Rima, beskriv verksamheten på Fjärilen?

På Fjärilen känner sig alla barn välkomna. Jag gillar mitt jobb, att följa och utveckla barnens intressen, och befinna sig mitt i deras fantasi. Varje barn har en gåva och en talang i sig och jag är stolt över att få upptäcka och gå vidare med den in i framtiden.

Hur jobbar du med matematik?

Matematik är en del av livet, vi jobbar med matte medan vi delar frukt och räknar antal fruktbitar, promenerar ute och räknar antal röda bilar eller lampor eller stora träd. Jag har en Femårsbok som de stora barnen jobbar med varannan dag. Vi spelar spel och använder material som vi har hemma.

Hur hjälper du barnen att lösa konflikter?

Jag hjälper barnen att lösa konflikten när jag först lyssnar på dem och sen förklarar för dem genom att använda bilder, saga eller teater med handdockor. Barnen kan själva ge förslag på hur kan vi lösa konflikten medan jag använder handdockor och spelar upp deras förslag i en teater.

Vad har du för rutiner när du rör dig med barnen i trafiken?

När vi går ut med barnen brukar jag påminna dem om reglerna. Jag säger till exempel att de ska lyssna på mig, att små barn sitter i vagnen och stora barnen håller i vagnen, att vänster- -höger och vänster igen, när vi går över vägen, och att man ska respektera trafikljusen och  man stanna när den röda gubben lyser och vänta tills den gröna gubben lyser.

Solstrålarna

Jessica i Nydala

Solstrålarna ligger i Nydala i en fyra på första våningen med en mindre uteplats, samt trädgård och lekplats på innergården. I närområdet finns Cirkuslekplatsen, Lindängsbiblioteket, öppen förskola, grönområden och andra lekplatser. 

Jessica bor med sin man och 3 barn, varav den yngsta går i barngruppen. Hon är utbildad barnskötare sedan 2020 och har jobbat som dagbarnvårdare sedan 2021. 

Fyra frågor till Jessica

Jessica, beskriv verksamheten på Solstrålarna?

Min verksamhet är lekfull, lärorik och med barnens trygghet i fokus. Hos mig vistas barnen i en lugn och trivsam hemmiljö och de får vara med och påverka verksamheten. Jag arbetar utifrån Läroplanen och Barnkonvention precis som förskolor gör. Barnens dagar innehåller olika aktiviteter planerade utifrån Läroplanens mål, så som matematik, språk, naturvetenskap och teknik och olika skapande aktiviteter då barnen får utveckla sin fantasi på ett roligt sätt. Vi har även en massa lek under varje dag då barnen utvecklar sin fantasi, samspel och sin tillit till sig själv. 

Hur arbetar du med Barnkonventionen?

Jag pratar om barns rättigheter på barnens nivå. Jag arbetar med deras rättigheter genom att se och höra barnens vilja, förstå barnets känslor. De får påverka verksamheten utifrån vad de tycker, exempelvis vilken mat de gillar, vilka aktiviteter, material osv. Vi arbetar med samspelet, att vara en bra kompis. Vi alla är lika mycket värda spelar ingen roll var man kommer ifrån, kön, ålder, språk, hudfärg, intressen, alla lika värda och alla ska behandla varandra med respekt.

Vilka aktiviteter tycker du är roligast att göra med barnen? 

De aktiviteter där jag ser barnen är lyckliga och glada! Att se barnen glada och lyckliga och få höra deras skatt är den rena lyckan för mig. Jag tycker om att göra det barnen tycker om att göra, och även se dem utvecklas inom lek och lärande. 

Vad har du för rutiner när du rör dig med barnen i trafiken? 

Jag lär känna barnen innan jag tar ut dem i trafiken. Vi pratar mycket om trafiken i min verksamhet, jag visar film, bilder, läser barnböcker som handlar om trafik. Jag förklarar på deras nivå och frågar och diskuterar, vad betyder en grön gubbe i trafiken och en röd gubbe? Ute i trafiken sitter de minsta i vagn, de andra håller i vagnen eller i handen. Ingen får springa hur som helst, trafiken ska man ha respekt för och vara duktig när man är ute i trafiken. Där är jag jättenoga med barnen. Självklart har barnen alltid säkerhetsvästar varje gång vi är ute.

Blomman

Gönul på Rosengård Bennets väg

Blomman ligger i en fyra på Bennets väg. På innergården finns en lekplats och i närområdet finns många lekplatser, Rosengårdsiblioteket, öppen förskola och temalekplats.

Annelundsparken, Gröningen, Rosengårds botaniska trädgård och andra grönområden finns på gångavstånd. 

Gönul bor med sin man och två av deras barn, varav den yngsta ingår i barngruppen. Hon är barnskötare med utbildning från Norge och har jobbat fyra år på förskola i Norge och Sverige. Hon har utbildning i konflikthantering och talar även norska, turkiska och kurdiska. Gönul jobbar som dagmamma sedan 2020. 

Fyra frågor till Gönul

Gönul, beskriv verksamheten på Blomman?

Blomman är en trevlig hemmiljö med bra pedagogisk verksamhet. Här trivs jag själv bäst och mitt mål är att alla barn som kommer till mig ska trivas lika bra som jag. 

Varför har du valt att jobba som  dagbarnvårdare?

Barn växer så snabbt och det ger mig glädje att följa deras utveckling och bidra deras framtid med mina kompetens som pedagog. Eftersom jag har utbildning och erfarenhet inom barnomsorg, så jag valde att starta daghem och på så sätt få möjligheten att ge en trygg plats och en pedagogisk miljö till andra barn samtidigt som jag erbjuder det till mitt eget barn.

Vad tycker du är viktigast under inskolningen?

Att både barn och vårdnadshavare känner trygga och vi bygger en bra relation mellan oss från redan första dagen. Att vi har en bra kommunikation, så att vårdnadshavare får lära känna mig, och jag får lära känna deras barn.

Hur jobbar du med språkutveckling för barn med ett annat modersmål än svenska?

Prata, prata, prata! Vi pratar mycket så att barnet hela tiden hör det nya språket. Vi sätter ord på det vi ser runt om oss och det vi gör och jag ställer öppna frågor till barnet. Att läsa ofta och mycket är viktigt för språkutvecklingen hos alla barn. Jag läser för barnen och vi sätter tillsammans ord på det vi ser i böckerna.

Regnbågen

Ingrita på Kroksbäck

Regnbågen ligger i barnvänliga Kroksbäck, i en bilfri miljö med många lekplatser och grönområden.

Versamheten ligger i en rymlig etagelägenhet med plats för allt från mysiga lässtunder i soffan, till bygglekar och morgongympa, dans, sång och rörelse. I köket blir det kreativa aktiviteter, pyssel och även bakning och matlagning tillsammans med barnen. Under utevistelse besöker barngruppen ofta någon av de lekplatser som finns på alla områdets innergårdar. Även Holmas kullar som bjuder till grovmotoriska utmaningar oavsett årstid och den populära Äventyrsplatsen med sina roliga fontäner och rutschkanor. På Biblioteket i Bellevue lånar de böcker och de besöker även bland annat Pildammsparken, Malmö museer och Ribersborg.

Ingrita bor tillsammans med sin dotter i skolålder. Hon är utbildad barnskötare och köksbiträde, och har tidigare arbetat i kök på förskola och skola. Hon har arbetat som dagbarnvårdare sedan 2018. Ingrita är även spansktalande.

Fyra frågor till Ingrita

Ingrita, beskriv verksamheten på Regnbågen?

I min grupp är tryggheten med ett varmt hjärta högst upp i listan. Varje förälder ska känna av det och att ha god kommunikation med föräldern är enormt viktigt. Under tiden barnen är hos mig gör vi allt man generellt gör i förskolan fast i mindre grupper där det ger mig chansen att knyta speciella band till varje barn. När jag utbildade mig fokuserade jag mycket på kreativt skapande och barns utveckling. Jag har ett brinnande intresse för pedagogik och barnens lärande, som pedagog är jag lugn, lyhörd, kreativ och väldig ansvarsfull.

Vad är det bästa med att jobba som dagbarnvårdare?

Personligen tycker jag det är riktigt spännande att få låta barn vara sin egen person och att få vara kreativ, fantasifull och uppfinningsrik. Det är oerhört viktigt för mig att möta barnet på deras nivå och vinna deras tillit, att vara en god förebild samt visa respekt för våra dyrbara barn och vägleda dem på bästa tänkbara sätt för att förbereda dem inför skolstarten som smyger runt hörnet.

Vad gör du med barngruppen utomhus?

Utomhus utforskar vi naturen och lekparker bland många andra ställen i vår vackra stad. Utflykter med picknick gör vi ofta när vädret tillåter och med föräldrarnas medgivande. Vi träffar också de andra barngrupper och tillsammans planerar vi utflykter eller träffas på olika temalekplatser runt om i staden där barnen samtidigt knyter band i större grupper tillsammans med våra andra fina dagmammor.

Hur är barnen delaktiga och har inflytande över verksamheten?

Det är viktigt att vara en bra förebild som fröken, och att barnen känner till sina rättigheter. Jag pratar mycket med mina dagbarn och låter dom välja måltider, lek eller aktivitet. Jag måste inte alltid vara delaktig i leken, ofta vill de leka med varandra och det respekterar jag, men jag finns alltid runt hörnan och lyssnar och observerar. 

Ugglan

Noha på Rosengård Bennets väg

Ugglan ligger på Rosengård, hos Noha i en fyra med ett lekrum för barnen. Det finns en barnvänlig gård framför bostaden, flera lekplatser i närheten samt Rosengårds bibliotek. 

Noha bor tillsammans med sin man och tre barn. Hon har arbetat som dagmamma sedan 2017. Hon har en examen i datavetenskap och arbetat som programmerare i Egypten. I Sverige har hon jobbat volontärt med barn i olika åldrar i mer än fem år, som scoutledare och lärare i arabiska. Noha talar även arabiska.

Fyra frågor till Noha

Noha, beskriv verksamheten på Ugglan?

Ugglans daghem hjälper och stöttar barnen i deras lärande på ett lekfullt sätt. Jag som pedagog utnyttjar vardagliga situationer för att bidra till barnens lärande, ett lärande med leken som verktyg. Trygghet, utveckling och lärande är i fokus.

Varför har du valt att jobba som dagbarnvårdare?

Att jobba med barn är att lägga grunden för framtiden. Jag tror att det är värdefullt att påverka barnens liv positivt. Det är jätteroligt att bidra till barnens lärande och följa deras utveckling. Jag tycker själv om att spendera min tid med barnen och titta på världen genom deras ögon.

Vad gör du helst med barnen på samlingen?

Vi brukar sjunga, leka och göra olika pedagogiska aktiviteter. Vi har en handdocka med på samlingen som talar arabiska! Barnen tycker mycket om att hälsa på och krama henne varje dag.

Var brukar du gå ut med barnen och vad gör ni där?

Barnen är ute varje dag. Vi brukar leka friluftslekar tillsammans eller leka fritt om vädret är lämpligt. Annars går vi bland annat till Rosengårds Bibliotek, Sesam öppna förskolan eller Malmö Museum. 

Vi träffar andra dagmammor och barngrupper någonstans ute en gång i veckan, och vi besöker varandra ofta för att barnen ska lära känna alla andra dagmammor och barn också.

Humlan

Elin och Fenid på Möllevången

Humlan ligger på Möllevången, i en trea med utsikt över Folkets park, där barngruppen oftast har sin uteverksamhet.  Fiskelekplatsen, Rörelselekplatsen och Sagolekplatsen är andra välbesökta platser. 

Elin bor med sambo och två barn. Hon är genusvetare i grunden, och har jobbat med barn och ungdomar i olika sammanhang i Sverige och utomlands. Hon har jobbat som dagbarnvårdare sedan 2016.

Fenid arbetar deltid på Humlan. Hon har en pedagogisk utbildning från sitt hemland Colombia och många års erfarenhet av arbete med barn, ungdomar och pedagogisk verksamhet. Hon har jobbat som barnskötare i Sverige sedan 2017. Fenid talar även spanska.  

Några frågor till Elin och Fenid

Elin, beskriv verksamheten på Humlan?

Humlans verksamhet präglas av en positiv barnsyn där barnens trygghet, glädje och goda relationer står i centrum. Vi tror att alla barn alltid vill göra sitt bästa, alltid vill leka och lära sig. Vår uppgift som pedagoger är att guida barnen och stötta dem i lärande, utveckling och samvaro. Vi jobbar mycket med känslor, relationer, konfliktlösning och barns integritet och självbestämmande.

Varför har du valt att jobba som dagbarnvårdare?

Från början för att mitt första barn inte trivdes när han skulle skolas in på förskola, och jag valde då att starta daghem för att själv ordna med omsorg och pedagogisk verksamhet. Jag upptäckte snart att det var ett roligt arbete och jag uppskattar möjligheten att arbeta i mitt hem och spendera mycket tid med mina barn. Det är otroligt givande att arbeta med små barn och följa deras utveckling och lärande, att guida dem och se dem växa och blomma.

Vilken är din favoritbok i barnens bibliotek?

Jag älskar en liten bok som heter Kan du trösta lilla kanin? som bjuder in barnen till att trösta Lilla kanin som ramlat och slagit sig. Boken föreslår olika sätt att trösta och ber barnen att blåsa på såret, stryka över ryggen osv. Både stora och små barn älskar att vara med och trösta kaninen och de får handfasta tips för hur de kan trösta varann när det behövs.

Hur firar ni barnens födelsedagar i din barngrupp?

Vid mellis har vi ett kalas som de andra barnen är med ordnar. Vi dukar fint, blåser ballonger, bjuder på något festligt, kanske pannkakor eller fruktsallad, vi sjunger och hurrar för födelsedagsbarnet och det får blåsa ut sina ljus. Barnet får stå i centrum och det får en liten present. Efteråt blir feststämning med dans och ballonger. Det brukar vara mycket uppskattat av alla barnen.

Fenid, vad är det bästa med att jobba som dagbarnvårdare?

Det är att lära mig genom barnens ögon, att få se världen runt dem och hur de uppfattar den. Att förstå hur barn relaterar till sin omgivning, att förstå deras känslor och hjälpa dem att känna sig trygga.

Varför tycker du att Barnkonventionen är viktig i arbetet med barnen?

Jag tycker att det är viktigt att känna till och garantera barnens rättigheter, det är ryggraden i det arbete vi gör. När vi arbetar med barn om deras rättigheter, förstår de hur värdefulla de är och deras självkänsla stärks. De lär sig att inte skada andra och att andra inte får skada dem.

Vad tycker du är viktigast under inskolningen?

Att få förtroende från både barnen och föräldrarna. Att barnen känner sig trygga fysiskt och känslomässigt och att det uppstår en närhet och anknytning med deras dagmamma.

Hur tröstar du ett barn som är ledset?

Jag kramar dem och klappar dem, om de vill ha fysisk kontakt. Jag sätter mig på deras nivå, de kan sitta hos mig, jag sjunger en särskild sång på mitt modersmål som alla barnen nu känner till. Sen frågar jag om de vill att kompisarna ska komma och trösta.

Stjärnan

Farzana i Almvik

Stjärnan ligger i Almvik i ett radhus på två våningar med en liten insynsskyddad trädgård. I närområdet finns många lekplatser, trafikfria miljöer och grönområden.

Rymdlekplatsen, Lindängsbiblioteket och Almviks 4 H-gård finns på gångavstånd. 

Farzana bor med sin man och tre barn, som är i skolåldern. Farzana är utbildad barnskötare och har tidigare arbetat på förskolor i Malmö stad. Hon har även arbetat som familjehem åt ungdomar. Hon har jobbat som dagbarnvårdare sedan 2020. Farzana talar även pashto, samt urdu och dari.

Fyra frågor till Farzana

Farzana, beskriv verksamheten på Stjärnan?

Hos mig får barnen en trygg omsorg och pedagogisk miljö som ger dem förutsättningar för inlärningen under hela livet. I min verksamhet är barns bästa det viktigaste. Barns rättigheter, trygghet, delaktighet och inflytande. Dessutom barns utveckling och lärande genom leken.

Varför har du valt att bli dagmamma? 

För att som dagmamma får jag en nära relation till barn och föräldrar, vilket är väldigt viktigt för mig. Jag tycker om att arbeta hemma och planera min dag själv enligt vad som passar mig och min barngrupp. Jag behöver inte följa en planering som någon annan gjort. Till exempel kan jag vara utomhus flera timmar per dag. Jag arbetar med vår framtid – barnen – och ger dem en mjuk och lugn start i livet. Det gör mig glad när jag får se glädjen hos ett barn som utvecklar sina förmågor.

Vad tycker du är viktigast under inskolningen? 

Inskolningen ska ge både barn och föräldrar en bra start in i den nya miljön. Under inskolningen är det viktigt att barn blir trygga i den nya miljön och känner sig trygga utan sina föräldrar. Barn knyter sig an till mig och till sina nya kompisar. Dessutom är det viktigt att föräldrar känner sig trygga när de lämnar sitt barn till mig.

Hur ser samlingen ut hos dig?

Efter frukosten när alla barn har kommit har vi samling. Ett barn får räkna alla andra barn och säger deras namn för att ta reda på hur många vi är och om någon fattas idag. Det är både matematik och integration. Efter det förklarar jag dagens rutiner med bildstöd. Sen gör vi någon aktivitet som jag har planerat, det kan vara tex. läsa, sjunga, spela instrument, rörelse eller språkpåse. I sista delen uttrycker sig barnen sig fritt och ställer frågor eller jag ställer frågor och de svarar fritt.

Papegojan

Maha och Joanna på Kroksbäck

Papegojan ligger i Mahas trea på första våningen med trevlig innergård på bilfria och barnvänliga Kroksbäck, där hon bor tillsammans med sin dotter i tonåren.

I lägenheten finns lekrum, samt hall, vardagsrum och kök som disponeras av verksamheten. I Kroksbäck finns närheten till härliga lekplatser som Äventyrslekplatsen och Trafiklekplatsen, och större grönområden som Hyllieparken. Bellevuebiblioteket är närmaste stadsdelsbibliotek.  

Maha har tidigare arbetat med barn i förskoleåldern i Irak. Hon har haft praktik och varit anställd som resurs på företaget sedan 2019 och arbetat i alla våra barngrupper.

Sedan 2021 driver hon den egna verksamheten tillsammans med Joanna. Joanna är barnskötare och har arbetat många år inom pedagogisk omsorg och även på förskola.

Maha talar även arabiska och Joanna polska.

Några frågor till Maha och Joanna

Maha och Joanna, beskriv verksamheten på Papegojan?

På Papegojan erbjuder vi en trygg, lekfull och lärorik verksamhet. Vi vill utveckla lusten för inlärning livet ut till alla barn oavsett deras förmågor och var de befinner sig i utvecklingen. 

Maha, varför har du valt att arbeta som dagbarnvårdare?

Barnen är samhällets kärna. Genom att hjälpa barnen att utvecklas fysiskt och psykiskt på rätt spår så skapar vi ett hälsosamt samhälle. Barnen glädjer mig med deras oskuldsfulla sätt att uttrycka sig och med deras sug att lära sig allt. Arbetet ger mig möjligheten att dela barnens upplevelser.

Hur arbetar du med matematik?

Matematiken är ett kärnämne och jag anser att matematiken är lika viktigt som språket. Barnen bör få möjlighet att utveckla sin förmåga att känna igen mönster och räkna på olika sätt redan från tidig ålder. Vi jobbar dagligen med matematik genom lek. Vi använder tex Lego, Duplo, kulram. 

Hur arbetar du med Barnkonventionen? 

Barnkonventionen och Läroplanen är enade i sin syn på barnens rättigheter och att en jämlik utveckling för alla barn ska möjliggöras. Vi läser boken Alla barns rätt för att berätta för barnen om deras rättigheter. Vi använder Kompisböckerna för att ge barnen förståelse på deras nivå om de olika delarna i Barnkonventionen.

Joanna, varför har du valt att arbeta som dagbarnvårdare?

Jag gillar att jobba med barn och att se till varje barns behov. Det bästa med jobbet är att du kan göra en stor förändring, att lyfta upp barnets olika intressen och stärka deras personlighet. 

Hur jobbar du med barns inflytande och demokrati?

Jag ger barnen möjlighet att vara de individer de vill vara, samt att jag ger dem möjlighet att välja, och vara delaktiga i olika situationer under verksamheten. Det är viktigt att barnen vet om sina rättigheter som de har enligt Barnkonventionen. 

Om det uppstår en konflikt, tex ett barn tar en leksak från någon, hur hanterar du det?

Jag försöker förstå vad som hänt, låter alla få berätta sin upplevelse. Jag försöker klargöra hur situationen uppstod och visar sen hur de kan lösa det på ett annat sätt. Hjälper barnen att förstå hur det andra barnet kände och upplevde.