VÅRA DAGHEM

I Malmö speglar vår verksamhet stadens mångkulturella profil, och våra daghem finns spridda över olika delar av staden. 

Alla våra dagbarnvårdare använder svenska som arbetsspråk i verksamheten. Många av våra anställda behärskar dessutom flera andra språk än svenska, något som kan vara en stor tillgång för tvåspråkiga barn.

För en del barn handlar det om att få möjligheten att använda och utveckla sitt modersmål och för andra barn blir modersmålet en bro till det svenska språket.

Fjärilen

Rima på Östra Sorgenfri

Fjärilens verksamhet finns hos Rima i en fyra på Östra Sorgenfri, med lekrum, sagohörna, plats för pyssel och skapande verksamhet, samt vardagsrummet som används bland annat till rörelse. 

Det finns många mindre lekplatser i närheten och även större grönområden på promenadavstånd. Barngruppen besöker ofta Rörelselekplatsen (Annelundsparken), Gröningen, Folkets park, Stadsbiblioteket och Sesam öppna förskola.  

Rima bor tillsammans med sin man och tre barn i skolåldern. Hon har jobbat som dagmamma sedan 2014. Hon är utbildad IT-tekniker i hemlandet Algeriet, och har i Sverige studerat på barnskötarutbildningen. Hon är även utbildad inom COPE och som föräldramentor av Ibn rushd studieförbund. Rima talar även arabiska och franska.

 

Fyra frågor till Rima

Rima, beskriv verksamheten på Fjärilen?

På Fjärilen känner sig alla barn välkomna. Jag gillar mitt jobb, att följa och utveckla barnens intressen, och befinna sig mitt i deras fantasi. Varje barn har en gåva och en talang i sig och jag är stolt över att få upptäcka och gå vidare med den in i framtiden.

Hur jobbar du med matematik?

Matematik är en del av livet, vi jobbar med matte medan vi delar frukt och räknar antal fruktbitar, promenerar ute och räknar antal röda bilar eller lampor eller stora träd. Jag har en Femårsbok som de stora barnen jobbar med varannan dag. Vi spelar spel och använder material som vi har hemma.

Hur hjälper du barnen att lösa konflikter?

Jag hjälper barnen att lösa konflikten när jag först lyssnar på dem och sen förklarar för dem genom att använda bilder, saga eller teater med handdockor. Barnen kan själva ge förslag på hur kan vi lösa konflikten medan jag använder handdockor och spelar upp deras förslag i en teater.

Vad har du för rutiner när du rör dig med barnen i trafiken?

När vi går ut med barnen brukar jag påminna dem om reglerna. Jag säger till exempel att de ska lyssna på mig, att små barn sitter i vagnen och stora barnen håller i vagnen, att vänster- -höger och vänster igen, när vi går över vägen, och att man ska respektera trafikljusen och  man stanna när den röda gubben lyser och vänta tills den gröna gubben lyser.

Månen

Zuhal i Oxie, Oshögavägen

Månen ligger i Oxie hos Zuhal som bor i ett radhus med uteplats. Vardagsrummet används för morgonsamling, fruktstund, sång, film, skapande och rollekar.

I hallen finns plats för bygglek och i ett sovrum finns en myshörna där barnen kan läsa och vila. Köket används till kreativa aktiviteter som att pyssla, pärla, laga mat och baka tillsammans. En stor inglasad balkong på första plan är tillgänglig för barnen om vädret tillåter och den egna uteplatsen används till utelekar och picnic.

I direkt anslutning finns en mindre lekplats och det ligger många andra lekplatser i närheten. Större grönområden och skog finns på promenadavstånd. I stadsdelens bibliotek och öppen förskola får barnen träffa andra barn och vuxna. Skateparken och Grodans hus är andra utflyktsmål i närområdet.

Zuhal bor med sin man och deras tre barn i skolåldern samt sin svärmor. Hon har svensk barnskötarutbildning, har praktikserat under ett års tid på förskola i Sverige och arbetat tre år på förskola i hemlandet Afghanistan. Hon har arbetat som dagmamma sedan 2020. Zuhal talar även dari (persiska), pashto och urdu.  

Fyra frågor till Zuhal

Zuhal, beskriv verksamheten på Månen?

Jag vill att alla barn känna sig trygga och välkomna på Månen. Barnens trivsel och glädje har stor betydelse för mig samt att barnen känner sig delaktiga i verksamheten. Jag arbetar för att stötta och hjälpa barnen med att utveckla deras självständighet, känslor och lärande. Som pedagog har jag givetvis ett genuint intresse av att arbeta med barn. Jag har en lärorik och lustfylld miljö där varje barn har möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar.

Varför har du valt att jobba som dagbarnvårdare?

Jag ser möjligheterna för barn i en mindre barngrupp att utvecklas än mer och få möjlighet att uttrycka sig och känna sig trygga. Som dagbarnvårdare i en lugn hemmamiljö kan jag erbjuda barnen att få testa mycket av det som ingår i livet såsom exempelvis matlagning och bakning mm. Vi har mycket skapande aktiviteter tillsammans, rörelseaktiviteter och är utomhus mycket för att utforska spännande och roliga platser såsom lekplatser, parker, skogen och museer.

Hur ser  samlingen ut på Månen?

Efter frukost har vi samling när alla barn har kommit på plats. Först ser vi till att räkna hur många vi är, vem som eventuellt är borta och så pratar vi om dagen. Vilken dag det är och vilka aktiviteter vi ska göra tillsammans. Till exempel när ska vi äta, vilken aktiviteter ska vi ha, när går vi ut och var? Dagens aktiviteter förklarar jag på olika sätt genom talspråk, kroppsspråk (teckenspråk) och med bildstöd för att alla ska förstå dagens rutiner och känna sig trygga och bekväma med det som planerats.

Hur tröstar du ett barn som är ledset?

Jag kan lugna barnet bara genom att finnas nära, prata och ha ögonkontakt med det. Det är alltid bra att sätta sig på huk, och om barnet tillåter det, då kan jag krama om barnet eller ta barnet i knät. Det är viktigt att man respekterar barnets integritet och de önskemål barnet uttrycker när det är ledset. Det är viktigt att lyssna på barnet, svara på frågor och trösta barnet på ett lugnande sätt. Ibland behöver barnet hjälp med att avledas så då kan det vara bra att prata lite om andra saker runt omkring.

Blomman

Gönul på Rosengård Bennets väg

Blomman ligger på Bennets väg, i en fyra där vardagsrum, kök och hall disponeras av verksamheten med leksaker, böcker och material. I köket finns lekkök och i hallen ett utrymme för rollek.  

På innergården finns en lekplats och i närområdet finns grönområden, lekplatser, bibliotek, öppen förskola och temalekplats. Annelundsparken och Rosengårds botaniska trädgård finns på gångavstånd. 

Gönul bor med sin man och två av deras barn, varav den yngsta ingår i barngruppen. Hon är barnskötare med utbildning från Norge och har jobbat fyra år inom barnomsorg i Norge och Sverige. Hon har utbildning i konflikthantering och talar även norska, turkiska och kurdiska. Gönul jobbar som dagmamma sedan 2020. 

Det finns många lekplatser i närheten och även större grönområden på promenadavstånd. Barngruppen besöker ofta Rörelselekplatsen (Annelundsparken), Gröningen, Folkets park, Stadsbiblioteket och Sesam öppna förskola. 

Fyra frågor till Gönul

Gönul, beskriv verksamheten på Blomman?

Blomman är en trevlig hemmiljö med bra pedagogisk verksamhet. Här trivs jag själv bäst och mitt mål är att alla barn som kommer till mig ska trivas lika bra som jag. 

Varför har du valt att jobba som  dagbarnvårdare?

Barn växer så snabbt och det ger mig glädje att följa deras utveckling och bidra deras framtid med mina kompetens som pedagog. Eftersom jag har utbildning och erfarenhet inom barnomsorg, så jag valde att starta daghem och på så sätt få möjligheten att ge en trygg plats och en pedagogisk miljö till andra barn samtidigt som jag erbjuder det till mitt eget barn.

Vad tycker du är viktigast under inskolningen?

Att både barn och vårdnadshavare känner trygga och vi bygger en bra relation mellan oss från redan första dagen. Att vi har en bra kommunikation, så att vårdnadshavare får lära känna mig, och jag får lära känna deras barn.

Hur jobbar du med språkutveckling för barn med ett annat modersmål än svenska?

Prata, prata, prata! Vi pratar mycket så att barnet hela tiden hör det nya språket. Vi sätter ord på det vi ser runt om oss och det vi gör och jag ställer öppna frågor till barnet. Att läsa ofta och mycket är viktigt för språkutvecklingen hos alla barn. Jag läser för barnen och vi sätter tillsammans ord på det vi ser i böckerna.

Regnbågen

Ingrita på Kroksbäck

Regnbågen ligger i barnvänliga Kroksbäck, ett trafikfritt område med många lekplatser och grönområden. I den rymliga ljusa trean används en stor del av ytorna till daghemsverksamheten.

Vardagsrummet används för mysiga lässtunder i soffan, bygglekar och morgongympa, sång och rörelse, samt samling och fruktstund. I köket blir det kreativa aktiviteter, pyssel och även bakning och matlagning tillsammans med barnen. I lekrummet finns både leksaker och gott om golvyta för lek och barnens vila. En stor inglasad balkong är inredd och tillgänglig för barnen när vädret tillåter.

Under utevistelse besöker barngruppen ofta någon av de lekplatser som finns på områdets alla innergårdar. Även Holmas kullar som bjuder till grovmotoriska utmaningar oavsett årstid och den populära Äventyrsplatsen med sina roliga fontäner och rutschkanor. På Biblioteket i Bellevue lånar de böcker och de besöker även Pildammsparken, Malmö museer och Ribersborg.

Ingrita bor tillsammans med sin dotter som ingår i barngruppen. Hon är utbildad barnskötare och köksbiträde, och har tidigare arbetat både i kök och i barngrupp på förskola. Hon har arbetat som dagbarnvårdare sedan 2018. Ingrita är även spansktalande.

Fyra frågor till Ingrita

Ingrita, beskriv verksamheten på Regnbågen?

I min grupp är tryggheten med ett varmt hjärta högst upp i listan. Varje förälder ska känna av det och att ha god kommunikation med föräldern är enormt viktigt. Under tiden barnen är hos mig gör vi allt man generellt gör i förskolan fast i mindre grupper där det ger mig chansen att knyta speciella band till varje barn. När jag utbildade mig fokuserade jag mycket på kreativt skapande och barns utveckling. Jag har ett brinnande intresse för pedagogik och barnens lärande, som pedagog är jag lugn, lyhörd, kreativ och väldig ansvarsfull.

Vad är det bästa med att jobba som dagbarnvårdare?

Personligen tycker jag det är riktigt spännande att få låta barn vara sin egen person och att få vara kreativ, fantasifull och uppfinningsrik. Det är oerhört viktigt för mig att möta barnet på deras nivå och vinna deras tillit, att vara en god förebild samt visa respekt för våra dyrbara barn och vägleda dem på bästa tänkbara sätt för att förbereda dem inför skolstarten som smyger runt hörnet.

Vad gör du med barngruppen utomhus?

Utomhus utforskar vi naturen och lekparker bland många andra ställen i vår vackra stad. Utflykter med picknick gör vi ofta när vädret tillåter och med föräldrarnas medgivande. Vi träffar också de andra barngrupperna och tillsammans planerar vi utflykter eller träffas på olika temalekplatser runt om i staden, där barnen samtidigt knyter band i större grupper tillsammans med våra andra fina dagmammor.

Hur är barnen delaktiga och har inflytande över verksamheten?

Det är viktigt att vara en bra förebild som fröken, och att barnen känner till sina rättigheter. Jag pratar mycket med mina dagbarn och låter dom välja måltider, lek eller aktivitet. Jag måste inte alltid vara delaktig i leken, ofta vill de leka med varandra och det respekterar jag, men jag finns alltid runt hörnan och lyssnar och observerar

Ugglan

Noha på Rosengård Bennets väg

Ugglan ligger på Rosengård, hos Noha i en fyra med ett lekrum för barnen. I lekrummet finns olika material som främjar barnens lärande, till exempel lekkök, klossar, dockor, utklädningskläder, instrument och mycket mer. 

Vardagsrummet används till sagostund, samling, film och rörelseaktiviteter. Barnen pysslar i köket, och där finns skapande material, såsom färger, pärlor och kritor.

Det finns en barnvänlig gård framför bostaden, flera lekplatser i närheten samt Rosengårds bibliotek. Barnen brukar även vara bland annat i Folkets Park, Stadsbiblioteket, Rörelselekplatsen och Vattenlekplatsen

Noha bor tillsammans med sin man och tre barn, och det yngsta barnet ingår i barngruppen. Hon har arbetat som dagmamma sedan 2017. Hon har en examen i datavetenskap och arbetat som programmerare i Egypten. I Sverige har hon jobbat volontärt med barn i olika åldrar i mer än fem år, som scoutledare och lärare i arabiska. Noha talar även arabiska.

Fyra frågor till Noha

Noha, beskriv verksamheten på Ugglan?

Ugglans daghem hjälper och stöttar barnen i deras lärande på ett lekfullt sätt. Jag som pedagog utnyttjar vardagliga situationer för att bidra till barnens lärande, ett lärande med leken som verktyg. Trygghet, utveckling och lärande är i fokus.

Varför har du valt att jobba som dagbarnvårdare?

Att jobba med barn är att lägga grunden för framtiden. Jag tror att det är värdefullt att påverka barnens liv positivt. Det är jätteroligt att bidra till barnens lärande och följa deras utveckling. Jag tycker själv om att spendera min tid med barnen och titta på världen genom deras ögon.

Vad gör du helst med barnen på samlingen?

Vi brukar sjunga, leka och göra olika pedagogiska aktiviteter. Vi har en handdocka med på samlingen som talar arabiska! Barnen tycker mycket om att hälsa på och krama henne varje dag.

Var brukar du gå ut med barnen och vad gör ni där?

Barnen är ute varje dag. Vi brukar leka friluftslekar tillsammans eller leka fritt om vädret är lämpligt. Annars går vi bland annat till Rosengårds Bibliotek, Sesam öppna förskolan eller Malmö Museum. 

Vi träffar andra dagmammor och barngrupper någonstans ute en gång i veckan, och vi besöker varandra ofta för att barnen ska lära känna alla andra dagmammor och barn också.

Humlan

Elin och Fenid på Möllevången

Humlan ligger på Möllevången, i en trea med utsikt över Folkets park. Det finns ett separat lekrum för barnen med leksaker, material, pysselbord och koja. 

Barnen har en egen bokhylla med läshörna i vardagsrummet, som också används till rörelse, sång, lek, film, samt bygge med lego och tågbana. Barngruppen har oftast uteverksamhet i Folkets park, men går även regelbundet till Fiskelekplatsen, Rörelselekplatsen (Annelundsparken) och Sagolekplatsen. Stadsbiblioteket, Tekniska museet och Barnens scen är andra välbesökta platser.

Elin bor med sin sambo och två barn, varav ett går i skolan och ett är del av i barngruppen. Hon är genusvetare i grunden, och har jobbat med barn och ungdomar i olika sammanhang i Sverige och utomlands. Hon har jobbat som dagbarnvårdare sedan 2016.

Fenid arbetar deltid på Humlan. Hon har en pedagogisk utbildning från sitt hemland Colombia och många års erfarenhet av arbete med barn, ungdomar och pedagogisk verksamhet. Hon har jobbat som barnskötare i Sverige sedan 2017. Fenid talar även spanska.  

Några frågor till Elin och Fenid

Elin, beskriv verksamheten på Humlan?

Humlans verksamhet präglas av en positiv barnsyn där barnens trygghet, glädje och goda relationer står i centrum. Vi tror att alla barn alltid vill göra sitt bästa, alltid vill leka och lära sig. Vår uppgift som pedagoger är att guida barnen och stötta dem i lärande, utveckling och samvaro. Vi jobbar mycket med känslor, relationer, konfliktlösning och barns integritet och självbestämmande.

Varför har du valt att jobba som dagbarnvårdare?

Från början för att mitt första barn inte trivdes när han skulle skolas in på förskola, och jag valde då att starta daghem för att själv ordna med omsorg och pedagogisk verksamhet. Jag upptäckte snart att det var ett roligt arbete och jag uppskattar möjligheten att arbeta i mitt hem och spendera mycket tid med mina barn. Det är otroligt givande att arbeta med små barn och följa deras utveckling och lärande, att guida dem och se dem växa och blomma.

Vilken är din favoritbok i barnens bibliotek?

Jag älskar en liten bok som heter Kan du trösta lilla kanin? som bjuder in barnen till att trösta Lilla kanin som ramlat och slagit sig. Boken föreslår olika sätt att trösta och ber barnen att blåsa på såret, stryka över ryggen osv. Både stora och små barn älskar att vara med och trösta kaninen och de får handfasta tips för hur de kan trösta varann när det behövs.

Hur firar ni barnens födelsedagar i din barngrupp?

Vid mellis har vi ett kalas som de andra barnen är med ordnar. Vi dukar fint, blåser ballonger, bjuder på något festligt, kanske pannkakor eller fruktsallad, vi sjunger och hurrar för födelsedagsbarnet och det får blåsa ut sina ljus. Barnet får stå i centrum och det får en liten present. Efteråt blir feststämning med dans och ballonger. Det brukar vara mycket uppskattat av alla barnen.

Fenid, vad är det bästa med att jobba som dagbarnvårdare?

Det är att lära mig genom barnens ögon, att få se världen runt dem och hur de uppfattar den. Att förstå hur barn relaterar till sin omgivning, att förstå deras känslor och hjälpa dem att känna sig trygga.

Varför tycker du att Barnkonventionen är viktig i arbetet med barnen?

Jag tycker att det är viktigt att känna till och garantera barnens rättigheter, det är ryggraden i det arbete vi gör. När vi arbetar med barn om deras rättigheter, förstår de hur värdefulla de är och deras självkänsla stärks. De lär sig att inte skada andra och att andra inte får skada dem.

Vad tycker du är viktigast under inskolningen?

Att få förtroende från både barnen och föräldrarna. Att barnen känner sig trygga fysiskt och känslomässigt och att det uppstår en närhet och anknytning med deras dagmamma.

Hur tröstar du ett barn som är ledset?

Jag kramar dem och klappar dem, om de vill ha fysisk kontakt. Jag sätter mig på deras nivå, de kan sitta hos mig, jag sjunger en särskild sång på mitt modersmål som alla barnen nu känner till. Sen frågar jag om de vill att kompisarna ska komma och trösta.

Björnen

Manal på Rosengård, von Lingens väg

Björnen ligger i en trea på norra Rosengård, strax intill Cronhielmsparken. I lekrummet finns mycket roligt material, vardagsrummet används för mysiga lässtunder i soffan, bygglekar och morgongympa, sång och rörelse, samling och fruktstund.

I köket blir det kreativa aktiviteter, pyssel och även bakning och matlagning tillsammans med barnen. Området är trafikfritt med många lekplatser på gårdarna omkring. Rosengårds utbud av lekplatser, öppen förskola, bibliotek och grönområden finns på promenadavstånd, liksom hållplats för Malmöexpressen och Station Rosengård.  

Manal bor med sin man och två barn. Hon är utbildad barnskötare från barn- och fritidsprogrammet, där hon under utbildningen praktiserade två år på förskola och ett år hos oss på Dagmammorna Öresund. Manal talar även arabiska. 

Fem frågor till Manal

Manal, berätta om verksamheten på Björnen!

Trygga och glada barn viktigast! Om barn inte är trygga så kan de heller inte ta till sig och lära sig. Det är väldigt roligt att få umgås med barn och det känns viktigt för mig att ge barnen en känsla av trygghet och stabilitet.

Hur jobbar du med språkutveckling?

Vi läser eller berättar sagor varje dag, vi kan också lyssna på ljudböcker. Vi går ofta till biblioteket för att låna och lämna böcker. I vardagen använder vi språket och benämner, vi kan prata om kroppen när vi byter blöja, om mat när vi lagar den, om blommor och träd när vi är på parken. Att ställa frågor till barnen, lyssna när de berättar och svara när de frågar. Rim, ramsor, sånger på samling eller under gymnastik. Tema och språklekar är en viktig del i att stimulera språkutvecklingen.

Vad betyder leken hos dig?

Det är tydligt att lek är en stor del av barns liv och jag kan själv känna stor glädje när jag leker även som vuxen. Jag leker med barnen, sitter på golvet och bygger med dem, leker rollekar tillsammans. Man ska lägga sig på barnens nivå, och det är barnen som ska styra leken. Genom att leka uttrycker barnen sina känslor, både positiva och negativa. I leken tränar barnen förmågor som det är bra att de lär sig i tidig ålder. Som social kompetens, förståelse, motorik och språk. Och de får chansen att visa vad de kan.  

Hur hjälper du barnen att lösa konflikter?

Att ha regler och normer som ska gäller för barns samvaro och hålla på gränser är viktigt. Om jag går in i en konflikt, frågar jag först vad som hände, och låter dem sedan komma med förslag på hur de kan reda ut konflikten. Att lär barnet respekt för andras känslor. Att lär barn att det inte är fel att bli arg, men att de inte får göra varandra illa. Man kan också läsa sagor och se barnfilm som handlar om konflikter och ont och gott. 

Hur ser samlingen ut på Björnen?

Samlingen har vi varje dag innan lunch, jag pratar med barnen om dagens veckodag, datum, väder, räkna tillsammans hur många vi är. Det är för att skapa rutin och för att barnen ska utveckla sin förståelse för vardagliga uttryck och situationer. I samlingen finns sång, språk, matematik, teknik, naturkunskap och mycket mer.

Stjärnan

Farzana i Almvik

Stjärnan ligger i Almvik i ett radhus på två våningar med en liten insynsskyddad trädgård. Det finns ett lekrum för barnen med leksaker, material, och pysselbord och läshörna. 

Vardagsrummet används för samling, bygglek och rörelse. I närområdet finns många lekplatser, trafikfria miljöer och grönområden. Rymdlekplatsen, Lindängsbiblioteket och Almviks 4 H-gård finns på gångavstånd. 

Farzana bor med sin man och tre barn, som är i skolåldern. Farzana är utbildad barnskötare och har tidigare arbetat på förskolor i Malmö stad. Hon har även arbetat som familjehem åt ungdomar. Hon har jobbat som dagbarnvårdare sedan 2020. Farzana talar även pashto, samt urdu och dari.

Fyra frågor till Farzana

Farzana, beskriv verksamheten på Stjärnan?

Hos mig får barnen en trygg omsorg och pedagogisk miljö som ger dem förutsättningar för inlärningen under hela livet. I min verksamhet är barns bästa det viktigaste. Barns rättigheter, trygghet, delaktighet och inflytande. Dessutom barns utveckling och lärande genom leken.

Varför har du valt att bli dagmamma? 

För att som dagmamma får jag en nära relation till barn och föräldrar, vilket är väldigt viktigt för mig. Jag tycker om att arbeta hemma och planera min dag själv enligt vad som passar mig och min barngrupp. Jag behöver inte följa en planering som någon annan gjort. Till exempel kan jag vara utomhus flera timmar per dag. Jag arbetar med vår framtid – barnen – och ger dem en mjuk och lugn start i livet. Det gör mig glad när jag får se glädjen hos ett barn som utvecklar sina förmågor.

Vad tycker du är viktigast under inskolningen? 

Inskolningen ska ge både barn och föräldrar en bra start in i den nya miljön. Under inskolningen är det viktigt att barn blir trygga i den nya miljön och känner sig trygga utan sina föräldrar. Barn knyter sig an till mig och till sina nya kompisar. Dessutom är det viktigt att föräldrar känner sig trygga när de lämnar sitt barn till mig.

Hur ser samlingen ut hos dig?

Efter frukosten när alla barn har kommit har vi samling. Ett barn får räkna alla andra barn och säger deras namn för att ta reda på hur många vi är och om någon fattas idag. Det är både matematik och integration. Efter det förklarar jag dagens rutiner med bildstöd. Sen gör vi någon aktivitet som jag har planerat, det kan vara tex. läsa, sjunga, spela instrument, rörelse eller språkpåse. I sista delen uttrycker sig barnen sig fritt och ställer frågor eller jag ställer frågor och de svarar fritt.