Välkomna till Dagmammorna Öresund AB

Vi tror att trygga och glada barn utvecklas och lär sig hela tiden! Hos oss får barnen de möjligheter till lek och utveckling som de har rätt till varje dag. Vi tror på glädjen och lusten till lärande i barnens vardag.

Våra dagbarnvårdare erbjuder en individuellt utformad barnomsorg i en trygg och stimulerande hemmiljö. Det pedagogiska arbetet leds av vår förskollärare och pedagogiska huvudman. Vi arbetar med Läroplanen för förskolan och Barnkonventionen. 

Barngruppen består av fem barn i åldern 1 – 5 år och många dagbarnvårdare har egna barn i sin grupp. Våra anställda har pedagogisk utbildning och/eller erfarenhet av pedagogiskt arbete med små barn.

Vår pedagogik och värdegrund

Vad får ditt barn hos oss? Leka, lära och växa – tillsammans med kompisarna och dagbarnvårdaren. 

Leka är oerhört viktig för barn. Vi är medlekande pedagoger och leken får tid och utrymme hos oss.  

Lära är naturligt och lustfyllt för barn. Vi tar vara på vardagens alla möjligheter till lärande och ser barnet som en kompetent individ. Lärandet är ett gemensamt utforskande och vi följer barnens intresse.

Växer gör barn när de är trygga och bekräftade. De utvecklas när de leker och samspelar med andra stora och små människor. Hos oss får varje barn vara sig själv och växa i sin egen takt. 

Tillsammans skapar vi en trygg och givande vardag för barnen. Anknytningen mellan vuxen och barn är själva grunden för barnets utveckling och lärande. Samspelet i barngruppen är lika viktigt. Vi ger barnen goda relationer.

Anknytning och barnets bästa

Vi tror att barn lär och utvecklas bäst när deras grundläggande behov av anknytning, trygghet och omsorg är tillgodosedda. 

Små barn har ett stort behov av trygghet och nära relationer. Det goda samspelet mellan vuxen och barn bekräftar för barnet att det är sett, betydelsefullt och tryggt. Detta samspel är grunden för barns utveckling och lärande. 

Våra pedagoger har en liten barngrupp under sitt ansvar, och barnen träffar samma vuxen under hela dagen. Vårdnadshavare hämtar barnet hos samma pedagog som det lämnats hos.

Vi vill ge barnen den bästa omsorgen de kan få när deras vårdnadshavare inte är med. Vi är ett komplement till hemmet och därför är relationen mellan oss och vårdnadshavare väldigt viktigt. Tillsammans kan vi ge barnen en trygg och givande vardag.

 

 

 

Barnkonventionen 

Barnkonventionen består av 54 artiklar som handlar om alla barns rättigheter. Barnkonventionen utgår från att man alltid ska tänka på barnets bästa alltid i alla frågor som rör barn. Det finns fyra grundprinciper som genomsyrar hela Barnkonventionen.

  • Artikel 2: Alla barn har samma rättigheter och lika värde.
  • Artikel 3: Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn.
  • Artikel 6: Alla barn har rätt till liv och utveckling.
  • Artikel 12: Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och bli lyssnade på. 

Barnkonventionen är en naturlig del av vardagen i våra daghem. Barnens bästa är vårt fokus och vi arbetar varje dag med deras rättigheter till omsorg, trygghet, lärande, utveckling, identitet, integritet, inflytande, lek med mera.

 

Pedagogisk omsorg - vad är det?

Pedagogisk omsorg är ett alternativ till förskola. Familjedaghem är en av flera former av pedagogisk omsorg.

Verksamheten är styrd av skollagen och ska stimulera barns utveckling och lärande och utformas så att den förbereder barnen för fortsatt lärande. Huvudmannen följer systematiskt upp och utvärderar verksamheten. Förskolans läroplan är vägledande men inte bindande för pedagogisk omsorg.

Läs mer om pedagogisk omsorg på Skolverkets hemsida.

Dagbarnvårdare - vad är det?

Dagbarnvårdare arbetar i sitt eget hem med en barngrupp och är ansvariga för barnens omsorg, utveckling och lärande.

Dagbarnvårdaren planerar, genomför och dokumenterar pedagogiska aktiviteter med barngruppen och utformar verksamheten utifrån Läroplanen för förskolan och andra styrdokument. 

Dagbarnvårdaren har anpassat sitt hem till verksamheten, bland annat genom att göra det barnsäkert och att ge plats för leksaker, material och lek, vanligtvis i ett särskilt lekrum. Dagbarnvårdaren lagar alla måltider till barnen i sitt eget kök.

För att arbeta som dagbarnvårdare krävs en pedagogisk utbildning eller att man har arbetslivserfarenhet från arbete med barn i förskoleåldern.

Yrkestiteln dagbarnvårdare har ersatt det som tidigare kallades dagmamma.

Möt Angelica - Pedagogisk huvudman

Angelica Lövkvist är pedagogisk huvudman för Dagmammorna Öresund AB. Hon startade företaget 2013. Hon är utbildad förskollärare med examen från 1997, och har bland annat arbetat på förskola för barn med autism och Downs syndrom (tidigare sk. särskola) och på muslimsk friskola.

Hon är även jobbat många år som nanny i London. Angelica bor med sina tre barn, hunden Rex och katten Snuffe på Kronprinsen i Malmö.

Tre frågor till Angelica

Varför startade du Dagmammorna Öresund AB?

Alla barn är olika och har olika behov. Detta gäller ju även när det kommer till val av barnomsorg. Jag själv trivs i mindre grupper. Och har gjort det sedan jag var liten.

När jag var mammaledig kände jag att jag ville inte arbeta på förskolor. Tyckte att många hade för stora barngrupper.

Så jag ville inte själv sätta mina barn på en förskola. Jag har barn som mår bäst av mindre grupp och tryggheten i den.

Kom då och tänka på hur lugnt det var när jag arbetade som nanny och tänkte att om man kan kombinera det pedagogiska arbetet på en förskola med liten grupp så skulle det vara optimalt.

Nu tog det lång tid från idé till verklighet så blev inte så mycket pedagogisk omsorg för mina barn. Men det känns så bra att kunna erbjuda andra detta.

Det var egentligen så jag kom på tanken med att kombinera pedagogiskt arbete med liten grupp. Svårare än så var det inte.

Vad är det roligaste med ditt jobb?

Det roligaste är att mitt arbete är så varierande. Jag kan sitta i möte med min business coach en dag och nästa dag kan jag ge mig in i lekens värld med barn ute i barngrupperna.

Vi jobbar med världens framtid. Vi har barn som alla på något sätt kommer att bidra till framtiden. Det är häftigt! Och det är glädje!

Vilket är ditt bästa minne från åren med Dagmammorna?

Jag har faktiskt inte ett bästa minne. Jag har så många bra minnen genom åren. Jag har skrattat och gråtit tillsammans med både personal, barn och vårdnadshavare.

Känslan av den första barngruppen, se barn redo för skolan (även om det kan komma några tårar på avskedsfesten), glädje och stolthet på sommarfesten, lära känna nya barn, se både personal och barn växa i verksamheterna.

När jag har träffat både nya och gamla barn som springer fram när de ser mig för att prata om hur de har det i skolan och såklart gamla minnen.